P-Secure logo

Fælles løsning skal give danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel

Tirsdag den 16. januar var medlemmer af Dansk Erhverv Forsvarsnetværk og CenSec inviteret til Børsen. I de kommende måneder skal de gratis teste P-Secure's løsning til automatiserede baggrundsundersøgelser.
Inside an empty cafe with tables and chairs
18.1.2024

Tirsdag den 16. januar var medlemmer af Dansk Erhverv Forsvarsnetværk og CenSec inviteret til Børsen. I de kommende måneder skal de gratis teste P-Secure's løsning til automatiserede baggrundsundersøgelser, som i dag anvendes til udvidet baggrundskontrol af ansøgere til Københavns lufthavn. I testforløbet vil deltagerne skulle komme med ønsker til videre udvikling, som netop passer på deres sektor.  

Formålet med projektet er at videreudvikle en dansk løsning der giver virksomhederne mulighed for, på egen hånd at gennemføre baggrundscheck hurtigt og effektivt. Herigennem vil vi hjælpe virksomhederne med at efterleve databeskyttelsesforordningen (GDPR) og EU’s CER-direktiv (Critical Entities Resilience Directive (EU) 2022/2557) der implementeres med udgangen af 2024.  CER-direktivet stiller krav om baggrundsscreening af ansatte i og leverandører til kritisk infrastruktur.

Baggrund for projektet 

Mange virksomheder og forskningsinstitutioner oplever netop nu et øget behov for – og en øget forventning om – at udføre baggrundsscreeninger af ansøgere og ansatte - både ud fra et generelt sikkerhedshensyn og beskyttelse af IP og brand, men også grundet det kommende EU CER-direktiv.

For de fleste virksomheder vil gennemførelse af baggrundskontroller kræve flere manuelle arbejdsprocedurer og dermed anvendelse af betydelige ressourcer, tid og penge. Mange virksomheder vil derfor opleve, at de ikke har de faglige forudsætninger og tidsmæssige som økonomiske ressourcer til at gennemføre de nødvendige baggrundsundersøgelser.

Ligeledes vil det være en omfattende opgave at klare en efterfølgende audit, herunder efterleve GDPR-reglerne om opbevaring af personoplysninger mv. Isoleret set vil dette blive en stor og ressourcekrævende opgave for de enkelte virksomheder og for de respektive sektorer. Derfor vil en simpel og brugervenlig løsning give danske virksomheder en komparativ fordel i forhold til mange andre europæiske virksomheder og samtidig sikre at danske virksomheder lever op til EU-direktiverne.

Dermed bliver netop danske virksomheder foretrukne og konkurrencedygtige.  

Seneste opdateringer