P-Secure logo

Hvorfor bør min virksomhed udføre baggrundstjek?

Baggrundstjek hjælper med at beskytte din virksomhed mod potentielle risici ved at sikre, at ansatte er pålidelige og lovlydige, hvilket bidrager til et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Graphical illustration of finger prints

Grunde til at din virksomhed skal lave baggrundstjek

Med P-Secure kan minimere risikoen for svig, økonomisk kriminalitet, misbrug af fortrolige oplysninger, mislighldelse af kontrakter og lignende situationer, der kan have en direkte eller indirekte negativ indvirkning for din virksomhed eller din virksomheds omdømme.

Minimér din virksomheds risiko

Minimere risikoen for svig, økonomisk kriminalitet, misbrug af fortrolige oplysninger, mislighldelse af kontrakter og lignende situationer, der kan have en direkte eller indirekte negativ indvirkning for din virksomhed eller din virksomheds omdømme.

Vurdér dine ansøgeres egnethed

Vurdere en ansøgers egnethed til en given stilling ved at verificere en række aspekter med betydning både for kvaliteten af ansættelsen, men også i forhold til forsikringsspørgsmål

Opfyld lovkrav om baggrundstjek

Opfylde lovkrav om baggrundstjek i de kommende EU direktiver NIS2 og CER. Hvis din virksomhed eller organisation er karakteriseret som kritisk infrastruktur, er det et EU-krav, at du foretager baggrundskontrol af personer, der udfører følsomme opgaver eller har tilladelse til at få direkte eller fjernadgang til virksomhedens lokaler, oplysninger eller kontrolsystemer.

Bliv klar til nye EU-direktiver

Både NIS2- og CER-direktivet træder i kraft i 2024. For langt de fleste virksomheder, små som store, vil reglerne i NIS2, CER og GDPR være de primære lovkrav, som de enten skal opfylde eller orientere sig mod. Dette gælder også for leverandører til virksomheder eller myndigheder indenfor kritisk infrasstruktur, da NIS2 og CER fastlægger krav til leverandør- og forsyningskædesikkerhed.

A European Union flag waving in the wind

CER-direktivet vil omfatte kritiske enheder i flere sektorer

CER-direktivet (Critical Entities Resilience) er en central del af EU's indsats for at øge modstandsdygtigheden og sikkerheden i kritiske sektorer. Direktivet udvider området for beskyttelse til at omfatte kritiske enheder inden for forskellige vigtige sektorer, herunder energi, transport, luftfart og flere. Ved at stille krav om robuste risikostyringspraksisser og en effektiv beredskabsplanlægning, arbejder CER-direktivet for at styrke Europas infrastrukturer og sikre kontinuiteten i de tjenester, som er livsnødvendige for samfundets funktion.

A commercial airplane on a landing strip

Luftfart

Luftfartsindustrien skal opfylde EU-krav ved at udføre udvidede baggrundskontroller, som inkluderer verifikation af identitet, gennemgang af CV'er og kontrol af straffeattester.

A commercial airplane on a landing strip

Transport og logistik

I transport- og logistikbranchen stilles ofte krav til kørekort, opholds- og arbejdstilladelse samt straffeattest af sikkerheds- og forsikringsmæssige årsager.

A commercial airplane on a landing strip

Håndværk

Mange håndværksvirksomheder mødes med forventninger om baggrundstjek af ansatte. P-Secure udbydes til håndværksbranchen gennem platformen E-Komplet.

A commercial airplane on a landing strip

Energi

I energibranchen er sikkerhed og miljøstandarder i fokus, krævende certificeringer og kvalifikationer inden for energistyring, miljøbeskyttelse og sikkerhed.

A commercial airplane on a landing strip

Finans

I finanssektoren er troværdighed og pålidelighed afgørende, hvilket kræver grundige baggrundstjek inklusive kreditvurdering, arbejdserfaring og uddannelsesbeviser.

A commercial airplane on a landing strip

Offentlige myndigheder

For ansatte i offentlige myndigheder gælder ofte særlige sikkerhedskrav. Disse kan inkludere sikkerhedsgodkendelser, straffeattester og bevis på borgerskab eller opholdstilladelse.

National strategi og risikovurderinger for kritisk infrastruktur

For at beskytte vores samfunds vitale funktioner skal alle EU-medlemsstater udvikle en omfattende national strategi for kritisk infrastruktur. Denne strategi omfatter gennemførelse af detaljerede nationale risikovurderinger for at identificere kritiske enheder som virksomheder og offentlige myndigheder.

Alle EU-medlemsstater skal:

- Udarbejde en national strategi for kritisk infrastruktur.
- Udføre nationale risikovurderinger.

Identifikation af kritiske enheder

Baseret på risikovurderingen skal medlemsstaterne:

- Identificere kritiske enheder (f.eks. virksomheder eller offentlige myndigheder) ved hjælp af EU-fælleskriterier.

Krav til kritiske enheder

De kritiske enheder skal implementere specifikke tekniske og organisatoriske tiltag, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal føre tilsyn med.

Minimumskrav til baggrundskontrol

1. Bekræfte identiteten af den person, der er genstand for baggrundskontrollen.
2. Kontrollere strafferegistre for relevante lovovertrædelser i forhold til den pågældende stilling.

Sikkerhedsstyring af medarbejdere

En vigtig del af sikkehedsstyringen inkluderer baggrundskontrol af udvalgte medarbejdergrupper i kritiske enheder. Disse enheder vil være underlagt skærpet tilsyn, hvor kommisionen kan anmode om: 

- Udlevering af risikovurderingen.
- Implementeringsplanen for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
- Gennemførelse af rådgivende missioner for at vurdere foranstaltningerne.

Sektorspecifikke krav

Der kan desuden komme sektorspecifikke krav afhængig af, hvordan de sektoransvarlige myndigheder vælger at udforme deres implementeringsdirektiver.

Har du spørgsmål?

Klik her for at kontakte os og få svar på dine spørgsmål

Kontakt os