P-Secure logo

Hvorfor bør min virksomhed udføre baggrundstjek?

Opdag hvordan grundige baggrundstjek kan styrke sikkerhed, troværdighed og overholdelse af regulativer i din virksomhed

Tre grunde til at udføre baggrundstjek

Ved at udføre baggrundstjek kan du beskytte, styrke og sikre din virksomheds integritet
Two dies on a blue textured background
Minimér din virksomheds risiko
Minimere risikoen for svig, økonomisk kriminalitet, misbrug af fortrolige oplysninger, misligholdelse af kontrakter og lignende situationer, der kan have en direkte eller indirekte negativ indvirkning for din virksomhed eller din virksomheds omdømme.
A checklist in a notebook on which a person is about to write something
Vurdér dine ansøgeres egnethed
Vurdere en ansøgers egnethed til en given stilling ved at verificere en række aspekter med betydning både for kvaliteten af ansættelsen, men også i forhold til forsikringsspørgsmål
A contract on a wooden table, on which a person is about to sign
Opfyld lovkrav om baggrundstjek
Opfylde lovkrav om baggrundstjek i de kommende EU direktiver NIS2 og CER. Hvis din virksomhed eller organisation er karakteriseret som kritisk infrastruktur, er det et EU-krav, at du foretager baggrundskontrol af personer, der udfører følsomme opgaver eller har tilladelse til at få direkte eller fjernadgang til virksomhedens lokaler, oplysninger eller kontrolsystemer.
A European Union flag waving in the wind

Bliv klar til nye EU-direktiver

Både NIS2- og CER-direktivet træder i kraft i 2024. For langt de fleste virksomheder, små som store, vil reglerne i NIS2, CER og GDPR være de primære lovkrav, som de enten skal opfylde eller orientere sig mod. Dette gælder også for leverandører til virksomheder eller myndigheder indenfor kritisk infrasstruktur, da NIS2 og CER fastlægger krav til leverandør- og forsyningskædesikkerhed.

CER-direktivet vil omfatte kritiske enheder i 10 sektorer

Copenhagen airport entrance
Luftfart
Electric wires on towers
Energi
A Scania truck driving on a road
Transport
A grey bank-looking building
Bankvæsen
Skyscrapers photographed from the street
Finansmarkedsinfrastruktur
A doctor holding his smartphone
Sundhed
Drinking water running into a persons hands
Drikkevand
Waste water facility
Spildevand
Code on a screen
Digital Infrastruktur
A crowded staircase
Offentlig forvaltning
A space rocket launching from the ground with a lot of exhaust and smoke
Rumfart

Strategi for kritisk infrastruktur

Alle EU-medlemsstater vil dertil bl.a. blive pålagt at udarbejde en national strategi for kritisk infrastruktur og udarbejde nationale risikovurderinger. Ud fra risikovurderingen skal medlemsstaterne identificere kritiske enheder (fx virksomheder eller offentlige myndigheder) bl.a. ved hjælp af EU-fælleskriterier. Samtidig pålægges det de kritiske enheder at implementere visse tekniske og organisatoriske tiltag, som medlemdsstaterne gennem kompetente myndigheder skal føre tilsyn med.

Et af disse tiltag er såkaldt sikkerhedsstyring af medarbejdere, herunder baggrundskontrol på udvalgte medarbejdergrupper i kritiske enheder. Disse enheder vil være underlagt et skærpet tilsyn, hvor Kommissionen bl.a. kan anmode om at få udleveret risikovurderingen og implementeringsplanen for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, og gennemføre rådgivende missioner for at vurdere disse foranstaltninger.
Der er med andre ord krav om, at en baggrundskontrol som minimum skal bekræfte identiteten af den person, der er genstand for baggrundskontrollen, kontrollere strafferegistrene for den pågældende person for så vidt angår lovovertrædelser, der ville være relevante for en bestemt stilling.

Deruder kan der komme sektorspecifikke krav, alt efter hvordan de sektoransvarlige myndigheder vælger at udforme deres implementeringsdirektiver.