Automatiserede baggrundstjek

for virksomheder, organisationer og universiteter i Danmark

Kontakt os
Pil op SVG billede brugt til CTA knap
Skærmbillede af P-Secure softwarens Dashboard, hvor man kan se et eksempel på en nystarted baggrundsundersøgelse.
Click this to be taken to the 1st section of this website

Beskyttelse af kritisk infrastruktur, intellektuel ejendom og forskning

P-Secure er et dansk-udviklet sagsstyringssystem, der gør det muligt for virksomheder og organisationer at foretage baggrundstjek af ansøgere, medarbejdere, konsulenter og leverandører på egen hånd - nemt og effektivt. Typen og omfanget af baggrundsundersøgelsen kan tilpasses til organisationens specifikke behov og giver mulighed for screeninger på alle relevante niveauer i en organisation.

Hvis din virksomhed eller organisation er karakteriseret som kritisk infrastruktur er det et EU-krav, at du foretager baggrundskontrol af personer, der udfører følsomme opgaver eller har tilladelse til at få direkte eller fjernadgang til virksomhedens lokaler, oplysninger eller kontrolsystemer. Visse forskningsinstitutioner er også klassificeret som kritisk infrastruktur og er underlagt de samme EU-direktiver samt retningslinjerne fra Udannelses- og Forskningsministeriet.

An image of 8 windmills in the sunset sun
A container ship at dock
The danish national bank
A plane waiting to be boarded at the airport
A group of people at a table discussing what seems to be a work related topic
A microscope
A space rocket engine
Billede af et kraftværks infrastruktur, hvor strømkabler og transformere ses med en solnedgang i baggrunden.

Kritisk infrastruktur

Billede af en tekniker foran en server rack og igang med at udføre en opgave.

Leverandører til kritisk infrastruktur

Teknologi og forskning

Billede af en person på en bærbar med hvad der ligner matematiske udregninger og indikere de er studerende.

Hvordan foregår et baggrundstjek?

Alt du som virksomhed skal bruge er et navn og en e-mail på personen, der skal undersøges. Personen modtager et link og guides gennem en screeningsguide, der indeholder de tilvalgte screeningskategorier, tilpasset til den jobfunktion personen skal bestride.

Der indhentes i denne forbindelse oplysninger fra offentlige registre og databaser, fx CPR, CVR m.m. P-Secure sammenstiller og analyserer automatisk data og fremstiller screeningsresultatet for din virksomhed, så I selv kan træffe den endelige bedømmelse på et oplyst grundlag.

Sagsstyring

P-Secure indeholder et sagsstyringssystem, der giver et nemt og overskueligt over igangværende og afsluttede sager. Der er mulighed for at planlægge fremtidige baggrundstjek, foretage effektiv audit af tidligere tjek samt styre adgangsrettigheder på tværs af enheder i din organisation.

Screeningskategorier og tilføjelser

P-Secure

Screeningskategorier og tilføjelser

P-Secure tilbyder en række screeningskategorier, som kan vælges eller fravælges fra sag til sag. Det betyder, at P-Secure kan bruges til enkle ID-kontroller såvel som til detaljerede baggrundsundersøgelser af nye medarbejdere, leverandører, konsulenter osv.

Nedenfor findes en oversigt over de tilgængelige screeningskategorier:

Standard

Identitets- og adresseverifikation (MitID)
CV-tjek
Referencetjek
Uddannelsestjek
Kontrol af straffeattest
Kontrol af kørekort
Erhvervsroller og ejerskaber

Tilføjelser

Integration til HR-systemer
Integration til brugerdefinerede datakilder
Brugerdefinerede screeningskategorier
Håndtering af ID-kort

Til universiteter

Akademisk baggrund
Forskningspublikationer
Forskningsnetværk og samarbejdspartnere
Finansiering
Patenter
P-Secure

Nøglefunktioner

P-Secure gør GDPR-compliance i forbindelse med baggrundsundersøgelser nemt, da alle personoplysninger behandles i applikationen. P-Secure kan integreres med jeres egne HR-systemer for at eksportere data efter en baggrundsundersøgelse er udført.

Vores servere er udelukkende hostet i Danmark.

P-Secure indeholder følgende funktioner:

Sagsstyringssystem

Sagsoverblik
Rettighedsstyring
Planlægningsfunktion
Sagsdelingssystem
Logning

Screeninger

Opret screeningstyper
Følg sagsstatus
Bedøm sag
Generér rapport

Tilpasninger

Brug eget logo og brandfarver
Tilpas tekster til ansøgere
Tilpas screeningskriterier

Hotlister

Opret egne hotlister og søgekriterier
Importér lister over søgeord

Samtykke

Alle baggrundsundersøgelser foretages med samtykke fra den person, der undersøges

Objektivitet

Alle baggrundskontroller udføres på grundlag af foruddefinerede screeningskategorier, søgetermer og verificerede datakilder

Effektivitet

P-Secure tilbyder et brugervenligt sagsstyringssystem til at håndtere mange samtidige baggrundstjek
A copenhagen street
Image of state buildings in Denmark

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

P-Secure er tilgængelig via SKI 02.06 (standardsoftware og ovenstående ydelser).

Aftalen kan anvendes til indkøb af:

  • Standardsoftware (defineret som software, der er præfabrikeret og kommercielt tilgængelig)
  • Support- og vedligeholdelsesaftaler for ovennævnte standardsoftware

Andre tjenester:

  • Implementering, installation og konfiguration af den anskaffede software, herunder projektledelse relateret til dette
  • Undervisning i brugen af den anskaffede software
  • Rådgivning relateret til anskaffelsen og brugen af standardsoftware

Med aftalen kan P-SECURE levere software og timer til alle offentlige organisationer og institutioner, såsom ministerier, kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder og universiteter.

Find SKI 02.06-aftalen her: Link til aftalen