P-Secure logo

Ofte stillede spørgsmål

Alt du har brug for at vide om P-Secure og automatiserede baggrundstjek.

Hvad er P-Secure?

P-Secure (ofte skrevet som Psecure) er en platform for håndtering af automatiserede baggrundstjek, herunder verificering af identitet, CV, straffeattest og meget mere. P-secure hjælper virksomheder og organisationer med at effektivisere og automatisere baggrundskontrol af både nye og eksisterende medarbejdere.

Hvordan foretager P-Secure tjek af identitet?

P-Secure anvender som udgangspunkt E-ID (fx MitID) til verificering af identitet. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke har E-ID anvendes pas som verifikation. P-Secure verificere oplysninger fra E-ID og pas med offentlige registre, herunder CPR-registret.

Hvordan foretager P-Secure tjek af CV?

P-Secure anvender offentlige og verificerede indkomst- og pensionsoplysninger til at autogenerere et CV komplet med detaljerede oplysninger om virksomheder, såfremt det er en dansk virksomhed. CV-tjekket findes i en version tilpasset de særlige krav til CV-tjek for lufthavne og leverandører til lufthaven, som efterlever Trafikstyrelsens krav til "udvidet baggrundskontrol"

Hvordan foretager P-Secure tjek af straffeattest?

P-Secure fortager automatisk en analyse af indhold og tekst i den uploadede straffeattest, herunder om attesten er ren. P-Secure detekterer evt. forsøg på manipulation ved hjælp af en avanceret dokumentanalyse og sammenholder samtidig navn og personnummer med oplysninger fra personregistre.

Hvordan foretager P-Secure tjek af pas og kørekort?

P-Secure kan autolæse fotos af pas og kørekort og trække alle relevante informationer fra dokumentet, herunder navn, cpr-nummer, udløbsdato, statsborgerskab, kørekortskategorier m.v. Hvor muligt, vil disse blive krydstjekket med oplysninger fra offentlige registre, herunder CPR-registret.

Hvordan foretager P-Secure tjek af referencer?

Ansøgeren bliver bedt om at angive et antal referencer som en del af baggrundstjekket. Antallet defineres af virksomheden. Ansøgeren angiver navn, stilling og e-mail på referencen som herefter modtager en autogeneret e-mail med et link, der fører til en portal, hvor referencen bliver bedt om at be- eller afkræfte ansættelsesforholdet. Der er også mulighed for at knytte en kommentar til ansættelsesforholdet og angive om man ønsker at blive kontaktet eller ej. Den e-mail som referencen modtager kan sættes op så den sendes fra virksomhedens egen e-mailadresse, så det sikres, at det ikke ligner spam eller et phishing-forsøg.

Overholder P-Secure GDPR?

Ja. Alle oplysninger bliver indhentet med ansøgerens eget samtykke og behandles og opbevares i overensstemmelse med GDPR. Ansøgeren vil altid være oplyst om præcist, hvilke oplysninger der indhentes og behandles, da ansøgeren selv er en aktiv del af baggrundstjekket og guides igennem de enkelte dele trin for trin. Der indhentes ingen oplysninger, som ikke kan berettiges ifm. et ansættelsesforhold og screeningstypen kan tilpasses til den enkelte stilling eller funktion, så principper om proportionalitet kan overholdes.

Der kan sættes nemme sletteregler op for sager, så de ikke opbevares længere tid end højst nødvendigt og en ansøger kan altid anmode om at få rettet eller slettet sine oplysninger.

Screener P-Secure på sociale medier?

Nej. P-Secure screener ikke sociale medier. Kvaliteten af en automatiseret screening af sociale medier vil være meget svingende. P-Secure er baseret på verificerede og offentlige eller åbne datakilder. En screening af sociale medier kan derudover for mange virke som meget grænseoverskridende og det vil være meget svært at definere entydige og objektive parametre for en sådan screening. P-Secure kan dog foretage en manuel og individuel analyse og vurdering af en persons sårbarhed og relationer efter særlig aftale med kunden og med samtykke fra den undersøgte.

Hvor mange screeninger kan jeg lave per måned?

Hvor mange screeninger du kan foretage på en måned eller et år afhænger af det valgte abonnement.

Foretager P-Secure vurderingen af om en person kan godkendes eller ej?

Nej. P-secure har valgt at følge anvisningerne i den kommende EU forordning om brug af AI/kunstig intelligens, der forventes at træde i kraft i 2026. Som følge af dette må AI ikke foretage automatiserede afgørelser, som f.eks. godkendelser eller afvisninger af kandidater. P-Secure leverer i stedet et nemt og overskueligt beslutningsgrundlag til virksomheden. Man kan godkende eller afvise de enkelte opmærksomhedspunkter og på det grundlag godkende eller afvise en kandidat.

Er en baggrundsscreening det samme som en sikkerhedsgodkendelse og kan P-Secure lave sikkerhedsgodkendelser?

P-Secure kan ikke foretage sikkerhedsgodkendelser. Kun PET og FE har i Danmark bemyndigelse til disse godkendelser. Det er dog meget begrænset, hvem der har behov for en sikkerhedsgodkendelse og de to begreber forveksles tit.

Er der nogle krav om at man skal foretage baggrundskontrol af ansatte og ansøgere?

Hvis din virksomhed eller organisation er karakteriseret som kritisk infrastruktur er det et EU-krav, at du foretager baggrundskontrol af personer, der udfører følsomme opgaver eller har tilladelse til at få direkte eller fjernadgang til virksomhedens lokaler, oplysninger eller kontrolsystemer. Derudover eksisterer der for visse brancher særlige regulatoriske krav, fx om udvidet baggrundskontrol for ansatte i lufthavne og leverandører til lufthavne.

Kan man oprette sine egne screeningskriterier?

Ja. Der kan oprettes et ubegrænset antal "screeningstyper". På en screeningstype kan det indstilles, hvilke kategorier en ansøger skal tjekkes for (fx. CV og straffeattest). Disse kan frit til- og fravælges og der kan sættes specifikke krav til de enkelte kategorier.

P-Secure kan udvikle specialløsninger til jeres virksomhed, hvis der skal søges i særlige eller egne datakilder. Derudover har P-Secure en ”hotliste”-funktion. Med den funktion kan jeres virksomhed oprette lister med ord eller tekst. Det kan blandt andet være lister over konkurrerende eller blacklistede virksomheder eller lignende. P-Secure vil søge alle informationer fra ansøgeren igennem og er der et match, får I en notifikation.

Kan P-Secure integreres til vores HR system?

Ja. Efter integration kan oplysninger fra ansøgere overføres direkte til jeres HR system.

P-Secure har desuden en API-generator så din virksomhed selv kan oprette en forbindelse til jeres HR-system så sager kan oprettes herfra.

Logger P-Secure brugerens aktivitet?

Ja. Der vil for alle sager være en udførlig log, herunder hvem der har set en sag og foretaget vurderinger på en sag.

Hvorfor skal man lave baggrundstjek?

Baggrundstjek af ansøgere og ansatte er en vigtig proces, der kan hjælpe arbejdsgivere med at træffe mere informerede beslutninger om ansættelser og reducere risikoen for skade på arbejdspladsen.

Kan P-Secure lave en rapport efter endt screening?

Ja. P-Secure kan autogenerere en rapport med alle screeningsresultater, herunder hvordan I som virksomhed har vurderet de enkelte opmærksomhedspunkter. Dette kan tjene som fremtidig dokumentation og som bevis for fuldendt baggrundsundersøgelse.

Er P-Secure på SKI-aftalen?

Ja. Offentlige kunder kan erhverve P-Secure via SKI 02.05 (standardsoftware) gennem vores samarbejdspartner VENZO A/S. Aftalen kan anvendes til indkøb af: Standardsoftware (defineret som software, der er præfabrikeret og kommercielt tilgængelig) samt support- og vedligeholdelsesaftaler for ovennævnte standardsoftware.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Har du flere spørgsmål om P-Secure eller baggrundstjek, så kan du kontakte os ved at trykke på knappen herunder

Kontakt