P-Secure logo

Compliance og sikkerhed i luftfart og luftfragt

Luftfartsindustrien skal opfylde EU-krav ved at udføre udvidede baggrundskontroller, som inkluderer verifikation af identitet, gennemgang af CV'er og kontrol af straffeattester. Mange virksomheder er en del af lufthavne som "Kendte kunder", "Regulated Agents", "Kendte leverandører", eller "Kendte befragtere". Disse virksomheder er underlagt samme EU-krav.

Commercial airplane in front of an airport terminal
SAS logoNokas logoGreenland Airports logoAir Greenland logoAlsie logoI-Sec logo

Udfordringer i luftfarts- og luftfragtsbranchen

Luftfarts- og luftfragtsbranchen står over for betydelige udfordringer inden for sikkerhed og baggrundskontrol. At sikre passagerer og gods mod potentielle trusler kræver omfattende og præcise baggrundstjek af medarbejdere, leverandører og partnere. Mangelfulde eller ineffektive baggrundskontrolprocesser kan føre til alvorlige sikkerhedsrisici, herunder insidertrusler og uautoriseret adgang til kritiske områder og ressourcer.
Samtidig skal branchen overholde strenge internationale og nationale sikkerhedsreguleringer, der konstant udvikler sig for at imødegå nye trusler. Dette kræver betydelige ressourcer og ekspertise for at sikre, at alle procedurer er opdaterede og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

A commercial airplane being loaded and boarded

Sikkerhed for partnere indenfor luftfart og luftfragt

Regulated Agents

Regulated Agents er virksomheder, der håndterer, transporterer eller opbevarer luftfragt og -post på vegne af flyselskaber og luftfartsselskaber. De spiller en afgørende rolle i at sikre, at fragten er sikker, før den når frem til lufthavnen eller flyet.

Regulering

Regulated Agents er underlagt Trafikstyrelsens lovgivning, som kræver, at de opfylder strenge sikkerhedskrav. Dette inkluderer omfattende kontrol af personale, implementering af sikkerhedsprocedurer og regelmæssige audits for at sikre, at alt gods behandles i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder.

Kendte kunder/befragtere

Betegnelsen Kendt kunde/befragter omfatter virksomheder, der regelmæssigt sender gods med fly og har opnået en særlig godkendelse, der tillader dem at sende gods uden yderligere sikkerhedsscreening.

Typer af virksomheder inkluderer

- Virksomheder, der producerer varer og sender disse som luftfragt.
- Virksomheder, der distribuerer flyreservedele og sender disse som luftfragt.
- Museer, der sender kunstgenstande som luftfragt

Regulering

Kendte kunder/befragtere skal gennemgå en godkendelsesproces hos Trafikstyrelsen, som inkluderer sikkerhedstjek af faciliteter og procedurer samt baggrundstjek af personale. Regelmæssige audits sikrer, at standarderne opretholdes, og at alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads.

Sikkerhedsgodkendte fragtagenter

Sikkerhedsgodkendte fragtagenter er ansvarlige for at gennemføre sikkerhedsforanstaltninger for gods, der skal transporteres med fly. Dette inkluderer screening af gods og sikring af, at det er beskyttet mod uautoriseret adgang under transporten.

Typer af virksomheder inkluderer

- Virksomheder, der transporterer og har lager af sikkerhedskontrolleret gods.
- Virksomheder med lager, som har et godkendt kundekartotek, men som ikke skriver AWB (Air Waybill).
- Virksomheder med lager, som skriver AWB og eventuelt transporterer gods.
- Virksomheder, der alene skriver AWB.
- Virksomheder, der er autoriseret til at udføre screening af gods til flyvning.
- Virksomheder, der i en lufthavn beskytter og laster sikkerhedskontrolleret gods på luftfartøjer.

Regulering

Disse fragtagenter skal være certificeret af Trafikstyrelsen og overholde omfattende sikkerhedskrav, herunder regelmæssige inspektioner og kontrol af deres sikkerhedsprocedurer. Dette sikrer, at alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at forhindre sikkerhedstrusler.

Kendte leverandører

Kendte leverandører er virksomheder, der leverer varer og tjenester, som anvendes indenfor lufthavnsområder eller ombord på fly. Dette inkluderer alt fra mad og drikke til teknisk udstyr og inflight services.

Typer af virksomheder inkluderer

- Virksomheder, der er leverandører af forsyninger til flyvningen og leverer disse direkte til flyet.

Regulering

Kendte leverandører skal opfylde Trafikstyrelsens sikkerhedskrav, som inkluderer sikring af leveringskæden, kontrol af medarbejdere og sikring af, at alle varer er beskyttet mod manipulation før leveringen til lufthavnsområderne eller flyene. Regelmæssige audits og inspektioner sikrer, at alle processer overholder de fastsatte sikkerhedsstandarder.

Fordele ved selv at håndtere baggrundstjek

Ved at tage kontrol over baggrundstjekprocessen med P-Secure, opnår din virksomhed øget effektivitet, bedre sikkerhed og fuld overholdelse af lovgivningen. Udforsk de nogle fordelene ved selv at administrere baggrundstjek.

GDPR

Med P-Secure er din virksomhed sikret fuld overholdelse af GDPR-reglerne. Platformen har indbygget databeskyttelse, privacy by design, hvilket sikrer, at alle personoplysninger behandles korrekt og opbevares sikkert. Dette betyder, at du kan udføre baggrundstjek uden bekymring for at overtræde databeskyttelseslove, hvilket skaber tryghed både for din virksomhed og dine medarbejdere.

Audit muligeder

P-Secure giver virksomheder i den kritiske infrastruktur, der er underlagt auditkrav, mulighed for nemt at give auditmyndigheden adgang til relevant data. Systemet registrerer og dokumenterer alle trin i screeningsprocessen, hvilket gør det let at gennemgå og verificere data. Dette sikrer at virksomheden overholder de regulatoriske krav i forhold til medarbejdersikkerhedsstyring jf. ISO 27001 eller EU direktiverne NIS2 og CER. P-Secure skaber gennemsigtig og pålidelig dokumentation, der kan fremvises ved både digitalt eller fysisk audit.

Nem sagsbehandling

Med P-Secure platformen kan du nemt håndtere alle baggrundstjek i din virksomhed. Systemet er designet til at være brugervenligt, hvilket gør det enkelt og hurtigt at administrere screeningsprocesser. Alt fra indsamling af data til godkendelse af resultater sker digitalt, hvilket sparer tid og reducerer administrative byrder. Den intuitive grænseflade sikrer, at selv dem uden teknisk baggrund kan navigere og bruge systemet effektivt.

Gentagelse af årlige tjek

P-Secure gør det let at automatisere de årlige lovpligtige baggrundstjek. Ved at indstille systemet til regelmæssige screeningsintervaller, sikrer du, at alle medarbejdere og tilknyttede vognmænd altid opfylder de nødvendige krav i forhold til ID - straffeattest - kørekort m.m. Denne funktion sparer tid og sikrer, at ingen vigtige tjek overses, hvilket bidrager til en kontinuerlig opretholdelse af virksomhedens compliancekrav.

Har du spørgsmål?

Klik her for at kontakte os og få svar på dine spørgsmål

Kontakt os