P-Secure logo

DSV Transport skærper sikkerheden med årlige baggrundstjek

DSV-Transport øger sikkerheden med årlige baggrundstjek af alle ansatte og tilknyttede vognmænd ved hjælp af P-Secure, hvilket sikrer effektivitet og overholdelse af GDPR-reglerne.

Inside an empty cafe with tables and chairs
12.6.2024

DSV-Transport har taget et stort skridt mod øget sikkerhed ved at indføre årlige baggrundstjek af både ansatte og tilknyttede vognmandsfirmaer. Ved selv at stå for baggrundstjek, sikrer DSV-Transport ensartethed i processen og muligheden for audit, hvilket imødekommer kundernes stigende krav til sikkerhed.

Med implementeringen af P-Secure platformen bliver baggrundstjek nemt og effektivt håndteret. Platformen tillader automatisk gentagelse af årlige tjek og sikrer, at alle GDPR-regler bliver overholdt. Dette betyder korrekt sagsbehandling og opbevaring af data, hvilket er en stor fordel for både DSV-Transport og deres kunder.

DSV-Transport har oplevet en markant stigning i sikkerhedskrav det seneste år, især hvad angår baggrundstjek af vognmænd og chauffører. Denne udvikling afspejler en øget opmærksomhed på sikkerhed blandt virksomhedens kunder, en tendens DSV-Transport ser som yderst positiv.

Som en central aktør inden for transport af gods til lufthavne og anden kritisk infrastruktur, har DSV-Transport længe været vant til strenge sikkerhedskrav. Implementeringen af P-Secure’s automatiserede løsninger har dog reduceret tidsforbruget markant, hvilket gør det muligt at opfylde disse krav mere effektivt. Alle vognmænd og chauffører skal fremover bestå et baggrundstjek, som tilpasses de specifikke opgaver, de skal udføre.

Seneste opdateringer