P-Secure logo

Homeland Security Conference 2023 – behov for konkrete beskyttelsestiltag

Under overskriften “Espionage against the industry and knowledge institution”, var Lars Andreasen inviteret til at give sine perspektiver på spionagetruslen, samt nogle konkrete beskyttelsestiltag.
Inside an empty cafe with tables and chairs
15.11.2023

Under overskriften “Espionage against the industry and knowledge institution”, var Lars Andreasen inviteret til at give sine perspektiver på spionagetruslen, samt nogle konkrete beskyttelsestiltag sammen med Politiets Efterretningstjeneste (PET), AAU Energy og Dencrypt.  

De færreste virksomheder eller forskningsinstitutioner råder over de nødvendige kompetencer til at omsætte myndighedernes anbefalinger til praktiske foranstaltninger. Det er et problem, fordi de risikerer at træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlag, eller at overtræde gældende lovgivning.

På denne baggrund blev P-Secure udviklet. Ambitionen var at udvikle en standardsoftware, der løbende videreudvikles på baggrund af erfaringerne fra de respektive sektorer. Derigennem vil vi forankre viden i vores software og ikke i enkeltpersoner. Med P-Secure kan virksomheder og forskningsinstitutioner og myndigheder nu effektivt etablere stærke sikkerhedsprotokoller ved at trække på de mange erfaringer der løbende bliver tilføjet til løsningen – samtidigt med at de er sikre på at overholde de nationale regulatoriske krav. Organisationer som CenSec, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Green Power Denmark kan gøre en stor forskel, ved at identificere disse ”værktøjer”, som kan virke på tværs af sektorer. Herved sparer vi ressourcer, samtidigt med at vi reelt etablerer en dansk standard på området.

Derved gør vi sikkerhed til en komparativ fordel for danske virksomheder.

Seneste opdateringer