P-Secure logo

Udfordringer forbundet med udførelse af baggrundstjek

Har du ligesom andre erfaret, at det kan være svært at holde styr på arbejdet med baggrundstjek - både når det kommer til det operationelle og til regulatoriske krav?

Hjælp til implementering

Pwc som implementeringspartner

PwC tilbyder at projektlede, facilitere, rådgive og sikre best-practice og overholdelse af regulatoriske krav ved implementeringen af P-Secure. Alle brancher og virksomheder er forskellige. Vælg netop det setup og de screeningstyper, der er nødvendige for at beskytte din virksomhed.
Erfaring med Due Diligence
PwC har gennem en lang tække projekter opbygget stor erfaring inden for due dilligence og screening af virksomheders kunder såvel som medarbejdere og har dermed en dybdegående forståelse for kravene dertil, og hvordan disse forankres i vorksomhedens processer og arbejdsgange.
Bred ekspertise
PwC besidder bred ekspertise og kan hjælpe dig hele vejen - fra review af dit nuværende setup for baggrundstjek, analyse af gaps i forhold til NIS2- og CER-direktiverne og mulige forbedringer til implementering af IT-løsninger, der kan effektivisere arbejdet.
Værdiskabelse
PwC’s fokus er på at skabe mest muligt værdi for din virksomhed. PwC tager udgangspunkt i dine pecifikke problemstillinger og skræddersyer løsninger efter de konkrete udfordringer, du står overfor og de behov virksomheden har i forhold til implementering.

Det kan være svært at håndtere baggrundstjek

Baggrundstjek af ansøgere og ansatte foregår ofte manuelt, hvilket er ineffektivt og tidskrævende og medvirker, at baggrundstjek sjældent udføres på tværs af en organisation.

Baggrundstjekket sker ofte kun ved ansættelsstart og ikke løbende gennem ansættelsen.

Dette skaber en risiko for, at der bliver begået fejl, eller at der ikke sker rettidig opfølgning.
A frustrated woman sitting in front of her computer with her hands to her head

Overholdelse af lovkrav

Det kan være vanskeligt at navigere i, da der kan være forskellige krav til forskellige medarbejderopgaver.

Manglende automatisering gør det udfordrende at overholde regulatoriske krav.

Det kan være svært at dokumentere compliance samt sikre databeskyttelse, hvis man ikke har et effektivt værktøj dertil.
A judge's hammer

Risici ved ikke at udføre tilstrækkelige baggrundstjek

Hvis ikke din virksomhed har overblik over screeningsprocessen, er der tre kategorier af ricisi, du skal være særligt opmærksom på.
Operationelle
Manglende baggrundstjek øger risikoen for svindel, misbrug af ressourcer, kontraktbrud, og relaterede situationer, hvilket kan medføre betydelige finansielle tab og juridiske udfordringer.
Regulatoriske
Uden tilstrækkelige baggrundstjek risikerer virksomheder at overtræde GDPR-reglerne, især i forhold til databeskyttelse. Ligeledes kan de komme i konflikt med de nye DORA og CER-direktiver, der træder i kraft i 2024, som stiller særlige krav til virksomheder inden for kritisk infrastruktur.
Omdømme
Manglende baggrundstjek kan resultere i negativ omtale eller mediestorme, hvilket kan skade din virksomheds omdømme alvorligt og påvirke kundernes tillid og opfattelse af din forretning.

Den professionelle og effektive løsning for baggrundstjek

Et værktøj, der kan understøtte og effektivisere screeningsprocessen, vil gøre det nemmere at overholde diverse lovkrav.
Alle medarbejdere bliver screenet ved ansættelse og efterfølgende med faste intervaller.
Omfang og hyppighed af screeningerne bliver tilpasset efter den enkelte medarbejderstilling og tillidshverv.
Screeningsprocessen foregår automatisk og med minimalt ressourcetræk.
Screening af medarbejdere og overholdelse af regulatoriske krav kan dokumenteres.
Regulatoriske krav fra GDPR, CER og NIS2 bliver overholdt.
Læs mere om screeningskategorier her