P-Secure logo

Succesfuldt udviklingsforløb med Dansk Erhverv og CenSec

Torsdag den 21. marts var medlemmer af Dansk Erhvervs Forsvarsnetværk og CenSec inviteret til Børsen. På mødet præsenterede P-Secure vores seneste nye funktioner, som er blevet udviklet de sidste 3 måneder.
Inside an empty cafe with tables and chairs
21.3.2024
Julie Bak Larsen fra Bird & Bird

Julie Bak-Larsen fra advokatfirmaet Bird & Bird gav en god orientering om EU’s CER-direktiv (Critical Entities Resilience Directive (EU) der skal være implementeret i Danmark indenfor meget kort tid.  CER-direktivet stiller blandt andet krav om baggrundsscreening af ansatte i og leverandører til kritisk infrastruktur. 

Thomas gennemgik brugen af straffeattester i forbindelse med baggrundsundersøgelser, herunder kravet om proportionalitet og hvilke særlige krav om saglighed der skal stilles i de forskellige brancher. Alle disse branchespecifikke krav, vil P-Secure i den kommende tid indarbejde i vores standardsoftware for blandet andet at aflaste virksomhedernes HR og juridiske afdelinger. 

‍Vi takker alle deltagere i forløbet for deres værdifulde input og samarbejde. I de kommende måneder vil P-Secure fokusere på at udvikle skræddersyede løsninger, der opfylder de specifikke behov i Energi -og Transportsektoren. 

Baggrund for projektet   

Mange virksomheder og forskningsinstitutioner oplever et øget behov for – og en øget forventning om baggrundsscreeninger af ansøgere og ansatte, både ud fra et generelt sikkerhedshensyn og beskyttelse af IP og brand, men også grundet det kommende EU CER-direktiv. 

For de fleste virksomheder vil gennemførelse af baggrundskontroller kræve flere manuelle arbejdsprocedurer og dermed anvendelse af betydelige ressourcer, både tidsmæssig og økonomiske. Mange virksomheder vil derfor opleve, at de ikke har de faglige forudsætninger og tidsmæssige som økonomiske ressourcer til at gennemføre de nødvendige baggrundsundersøgelser. 

Ligeledes vil det være en omfattende opgave at klare en efterfølgende audit, herunder efterleve GDPR-reglerne om opbevaring af personoplysninger mv. Isoleret set vil dette blive en stor og ressourcekrævende opgave for de enkelte virksomheder og for de respektive sektorer. Derfor vil en simpel og brugervenlig løsning som P-Secures give danske virksomheder en komparativ fordel i forhold til mange andre europæiske virksomheder og samtidig sikre at danske virksomheder lever op til EU-direktiverne. Dermed bliver netop danske virksomheder foretrukne og mere konkurrencedygtige.   

Seneste opdateringer