P-Secure logo

Har din virksomhed brug for en ekstern vurdering?

Hvis din virksomhed ønsker at outsource opgaven med baggrundsundersøgelser helt eller delvist, kan I hos P-Secure få professionel assistance til at vurdere enkelte sager.

Vi har solid erfaring med at vurdere sager, i forhold til insidertrusler og truslen fra statslige aktører, herunder spørgsmål om eksportkontrol, dual-use og kritiske teknologier. Gennem vores samarbejdspartnere, kan vi hjælpe jer med vurdering af baggrundsundersøgelser fra det meste af verden, samtidigt med at vi garanterer overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU GDPR-forordningen.

Two persons sitting behind a glass wall

P-Secure hjælper til når din virksomhed har brug for det

Der kan være situationer, hvor du har brug for at supplere den automatiserede undersøgelse, eller tvivlstilfælde, hvor I har brug for vejledning indenfor området eller hvor I ikke selv har de nødvendige forudsætninger. Her vil I kunne dele den relevante sag med et analyseteam, med de relevante kompetencer – ex. juridisk sparring, HR-forhold, økonomiske forhold, vejledning om sanktionslister, eksportkontrol eller kritiske teknologier.    

A wooden hand supporting a large tree branch

Hvordan fungerer det?

1

Sagsbehandling på P-Secure

Jeres virksomhed benytter P-Secure platformen som normalt. I tilfælde af behov for specialiseret hjælp kobles en ekspert på sagen. Alt arbejde udføres direkte på P-Secure platformen, hvilket garanterer høj sikkerhed og effektive sagsbehandlingsprocedurer.

2

Juridiske aftaler

For at facilitere denne proces, oprettes en specifik rammeaftale samt en databehandleraftale. Heri vil analyseenheden blive betegnet som "underdatabehandler", hvilket sikrer korrekt håndtering og overholdelse af gældende lovgivning.

3

Global ekspertise og samarbejde

P-Secure råder over avancerede kompetencer indenfor udvidet baggrundskontrol på tværs af landegrænser. Vi samarbejder med førende globale partnere så vi kan levere grundige og pålidelige screenings i hele verden.

Sikkerhedsrådgivning med erfarne eksperter

Kursus for luftfartsbranchen

Dette kursus tager udgangspunkt i terrorangrebet den 11. september 2001 og gennemgår udviklingen i international terrorisme med fokus på, hvordan terrortruslen påvirker Danmark og danske virksomheder, især inden for civil luftfart.

Hovedpunkter:

- Terrortrusler mod civil luftfart: Eksempler på forskellige terroranslag, inklusive fragtområdet.
- Relevante organisationer og myndigheder: Hvordan ICAO, ECAC, EU, Trafikstyrelsen, politiet og PET spiller en rolle.
- Regelsæt og myndighedskrav: Forståelse af NASP og hvordan virksomheder kan opfylde disse krav.

1-3 timer efter behov
Luftfartsbranchen, "kendte kunder", Regulated agents.
Claus Rasmussen
Claus har en lang karrieren i dansk politi og i  det kriminalpræventive råd.  Han har været sikkerhedsrådgiver i PET, siden 2004 og indtil sin pensionering i 2023. Claus har primært arbejdet med at højne sikkerheden i transportsektoren - med et særligt fokus på luftfartsbranchen.
Kontakt os for at booke