P-Secure logo

Din virksomheds sikkerhed starter med
P-Secure

Vores mål er at udvikle en europæisk løsning der giver virksomhederne mulighed for, på egen hånd at gennemføre baggrundscheck hurtigt og effektivt. Herigennem vil vi hjælpe virksomhederne med at efterleve databeskyttelsesforordningen (GDPR), CER, NIS2 og DORA.

Ved at automatisere flest mulige af de nuværende manuelle processer, vil vi frigøre ressourcer i de enkelte virksomheder, så medarbejderen kan fokusere på de dele af undersøgelserne, der IKKE kan automatiseres.
Copenhagen seen from the air
Historie

Fra forskning til kritisk infrastruktur

P-Secure blev oprindeligt udviklet til danske forskningsinstitutioner og universiteter med formålet om at screene forskere, leverandører og delegationsbesøg, grundet risikoen for spionage.

Image of a microscope
Baggrund

Mangel på konkrete redskaber

De færreste virksomheder eller forskningsinstitutioner råder over de nødvendige kompetencer til at omsætte myndighedernes anbefalinger til praktiske foranstaltninger. Det er et problem, fordi de risikerer at træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlag, eller at overtræde gældende lovgivning. På denne baggrund blev P-Secure udviklet.

Ambitionen var at udvikle en standardsoftware, der løbende videreudvikles på baggrund af erfaringerne fra de respektive sektorer. Derigennem vil vi forankre viden i vores software og ikke i enkeltpersoner.

Med P-Secure kan virksomheder og forskningsinstitutioner og myndigheder nu effektivt etablere stærke sikkerhedsprotokoller ved at trække på de mange erfaringer der løbende bliver tilføjet til løsningen – samtidigt med at de er sikre på at overholde de nationale regulatoriske krav.

A collage of different published security articles
An image of inside the Copenhagen Airport
Produkt

Automatiske baggrundstjek til kritisk infrastruktur

Sidenhen er løsningen blevet videreudviklet til at kunne anvendes på de dele af dansk kritisk infrastruktur som bliver omfattet af det kommende CER-direktiv. I 2023 er løsningen blevet udvidet til nu også at kunne automatisere processen med at gennemføre udvidet baggrundskontrol i danske lufthavne. Løsningen bliver løbende videreudviklet og nye funktioner kommer til.

Holdet bag P-Secure

Vil du vide mere?

Book en uforpligtende demo og få svar på alle dine spørgsmål
Book demo